Matteüs 18:20

Want waar twee of drie in Mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

We willen graag dat deze avonden aansluiten bij de behoeften van jongvolwassenen, die deze samenkomst met God en met elkaar zoeken. Laat ons daarom vooral weten wat we beter kunnen doen!

TERUGKIJKEN

Pieter van de voorde tijdens een ontmoetingsavond voor jongeren in Veen, Altena
Misschien ken je Opwekkingslied 717 wel: “Stil, mijn ziel wees stil”. David schrijft een soort gelijk iets in Psalm 62:2: Immers is mijn ziel tot God; van Hem is mijn heil. God luistert naar ons. Luister jij ook naar God? Ben jij weleens stil voor God – Echt stil? Deze jongerenavond gaat ds. P. Van de Voorde met ons in op het thema: “De kracht van stilte”. We denken na of stilte nodig is om te groeien in geloof en liefde, waarom het zo lastig is om echt stil te zijn & hoe je praktische vorm geeft aan een stille omgang met God.
Ontwaak je verlangen naar de nieuwe aarde! Ds. Floris van Binsbergen nodigt je uit om dieper te graven. We gaan stilstaan bij vragen zoals: Hoor jij de schepping nog zuchten? Verlang je naar de definitieve doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde (en wat is dit dan)? Herken je het leiden aan onrecht in deze wereld en in jouw persoonlijk leven? En hoe ga je hiermee om?
Wat is jouw houvast in het leven van elke dag? Waar hoop jij op? Wat is hoop eigenlijk? Psalm 25 vers 5 zegt: “Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.” Dit brengt ook vragen met zich mee: Heb ik deze hoop altijd? Is vergeving voor iedereen? Is eens vergeven altijd vergeven? Hoe leef ik praktisch uit deze hoop in het leven van iedere dag? Cor Verkade dacht met ons na over de hoop waaruit wij mogen leven.

Help ons om zoveel mogelijk jongeren op de hoogte te brengen

Voor iedere avond maken wij flyers en posters. Ook hebben we posters en bladwijzers met de data van het hele jaar. Deze sturen we graag naar je toe zodat jij ons ook kunt helpen! Uiteraard kunnen we ook het bestand naar je sturen zodat je deze via WhatsApp kunt verzenden! Je kunt deze gemakkelijk aanvragen via ons contactformulier.