Wat is jouw houvast in het leven van elke dag? Waar hoop jij op? Wat is hoop eigenlijk? Psalm 25 vers 5 zegt: “Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.” Dit brengt ook vragen met zich mee: Heb ik deze hoop altijd? Is vergeving voor iedereen? Is eens vergeven altijd vergeven? Hoe leef ik praktisch uit deze hoop in het leven van iedere dag? Cor Verkade dacht met ons na over de hoop waaruit wij mogen leven.