Pieter van de voorde tijdens een ontmoetingsavond voor jongeren in Veen, Altena
Misschien ken je Opwekkingslied 717 wel: “Stil, mijn ziel wees stil”. David schrijft een soort gelijk iets in Psalm 62:2: Immers is mijn ziel tot God; van Hem is mijn heil. God luistert naar ons. Luister jij ook naar God? Ben jij weleens stil voor God – Echt stil? Deze jongerenavond gaat ds. P. Van de Voorde met ons in op het thema: “De kracht van stilte”. We denken na of stilte nodig is om te groeien in geloof en liefde, waarom het zo lastig is om echt stil te zijn & hoe je praktische vorm geeft aan een stille omgang met God.
Ontwaak je verlangen naar de nieuwe aarde! Ds. Floris van Binsbergen nodigt je uit om dieper te graven. We gaan stilstaan bij vragen zoals: Hoor jij de schepping nog zuchten? Verlang je naar de definitieve doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde (en wat is dit dan)? Herken je het leiden aan onrecht in deze wereld en in jouw persoonlijk leven? En hoe ga je hiermee om?
Wat is jouw houvast in het leven van elke dag? Waar hoop jij op? Wat is hoop eigenlijk? Psalm 25 vers 5 zegt: “Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.” Dit brengt ook vragen met zich mee: Heb ik deze hoop altijd? Is vergeving voor iedereen? Is eens vergeven altijd vergeven? Hoe leef ik praktisch uit deze hoop in het leven van iedere dag? Cor Verkade dacht met ons na over de hoop waaruit wij mogen leven.
Marinus Messemaker in Veen Altena bij de jongerenavond
Als jongeren zijnde wordt er aan alle kanten aan ons getrokken. Sociale media, onrust, een druk leven en dan ook nog christen zijn. Soms ben je klaar met het geloof. Maar ben je dan ook echt klaar met God? Soms wekt het ook vragen op: Waarom zoveel uiterlijk vertoon bij mensen die naar de kerk gaan? Als we allemaal christen zijn hebben kerken onder elkaar zoveel verschillen? Waarom zou ik nog geloven als het mij zoveel tijd/moeite kost? Hoe kan ik mijn geloof met mijn drukke leven combineren?
Heb je een groeiend verlangen naar God of voel je je afglijden in je relatie tot Hem en Zijn Woord? God is een God die Zichzelf laat kennen, dit doet Hij door de Bijbel. Maar wat als die Bijbel nu eerder voelt als een onmogelijk boek en obstakel dan een bron van leven? Wat zegt God in de Bijbel en is dat dan ook van toepassing op mij? Hoe geef ik het leven en lezen uit de Bijbel praktisch vorm in mijn alledaagse leven? Kortom: deze avond dachten we na over hoe God zich openbaart en over het verlangen om Gods Woord te (her)vinden en te leven.
In een snel veranderende wereld lijkt de zekerheid van vandaag de onzekerheid van morgen. Als mens zijn we allemaal opzoek naar zekerheden in dit leven. Parallel spreken christenen ook over zekerheid. Geloofszekerheid, een boeiend thema waar ook veel mensen mee worstelen. Is dit terecht? Waar stel jij je vertrouwen op? Zoek ik mijn zekerheid op de juiste plaats? Kan iedere christen ook geloofszekerheid ontvangen? Deze avond is in plaats van het bezoek van Christian Verwoerd.
We leven in een wereld waar het door invloeden van buitenaf moeilijker dan ooit lijkt om als jongere christen te zijn. Jongeren worden overstroomd met alternatieven. Heel veel jongeren kiezen ervoor om God te verlaten, hoe ga je als christen hiermee om? Kerk wordt dan beschouwd als overbodig en ‘ga jij nog naar de kerk?’ is ook een vraag waar veel jongeren mee te maken hebben. Kerken hebben het moeilijk om met name jongeren aan hen te binden. Jongeren hebben meer dan ook te ‘kiezen’ en samen te stellen qua geloof. Aan de andere kant zijn jongeren zoekende naar een eerlijk verhaal over het doel van het leven. Als jongere, samen geloven biedt hoop en perspectief. Juist in onze onrustige wereld zou uitzicht op God het perspectief mogen zijn door samen te geloven in een boodschap van hoop. Wij willen graag jongeren handvaten geven waarmee ze juist nu christen kunnen zijn, ook als veel vrienden ervoor kiezen het geloof los te laten.
Ds. Csongor Kelemen op de jongerenavond in Veen
Houden van God met alles wat in ons is, klinkt als een grote opgave. Toch hebben we iedere dag lief en gebruiken we ons verstand iedere dag. Wat betekent het nu eigenlijk om volledig van God te houden? Hoe krijgt dit vorm in de dagelijkse praktijk? Kun je van God en van anderen houden als je niet van jezelf houdt? Wat is de realiteit als we niet van God houden?  Deze avond dachten we met Csongor Kelemen over wat het betekent om van God te houden en welke consequenties dit meebrengt voor ons als christen jongere en hoe we dit praktisch handen en voeten kunnen geven in het leven van alle dag.
In een tijd van veel economische- en politieke onrust komt ook veel desinformatie tot ons. De zoektocht naar waarheid lijkt relevanter en lastiger dan ooit. Dit thema gaat ook het christelijke geloof en doelgroep niet voorbij. Waarom is het christelijke geloof waarheid? En; Waarom zou, als er al een god is, uitgerekend de christelijke 'de Ware' zijn? Al was ik ergens anders geboren, was dat dan mijn overtuiging geweest? Belangrijke vragen over het doel en nut van het leven waar jongeren druk mee kunnen zijn. Ook zijn er jongeren die afhaken van hun zoektocht naar waarheid, de kerk verlaten en hun heil ergens anders zoeken.